Tytuł konferencji:

NOWE TECHNOLOGIE W NEUROLOGII

PART II
MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI TERAPII W SM

Termin: 31 marca 2021, w godzinach: 17.30 – 19.20

Miejsce: konferencja ON-LINE

Link do logowania: www.transmisjeonline.pl/neurologia

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji: „MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI TERAPII W SM”.

Jest to II ogólnopolska konferencja z cyklu: „Nowe Technologie w Neurologii”, zorganizowana pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka z Katedry i Klinki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Konferencja odbędzie się w formie ON-LINE w dniu 31 marca 2021, w godzinach: 17.30 – 19.20.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu w imieniu organizatorów.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

organizacja szkoleń Warszawa


SPONSORZY

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

healthcare Warszawa

organizacją spotkań Warszawa

17.30 - 17.35
1. Otwarcie Konferencji - powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

17.35 – 18.00
2. Terapia rekonstytucyjna – kontrola stwardnienia rozsianego również bez aktywnego leczenia
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Wykład sponsorowany przez firmę MERCK

18.00 – 18.20
3. Nowe sposoby monitorowania skuteczności terapii SM - i nie tylko
Dr n. med. Małgorzata Siger, Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Wykład sponsorowany przez firmę promocją spotkań Warszawa

18.20 – 18.40
4. Czy nowe znaczy lepsze ? Klasyka terapii SM
Dr n. med. Jacek Zaborski, Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
Wykład sponsorowany przez firmę BAYER

18.40 – 19.00
5. Rozliczanie programów lekowych w SM
Dr hab. n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Warszawie

19.00 – 19.20
6. Sesja pytań i odpowiedzi