Temat konferencji:

„Nowe technologie w leczeniu SM.”

Termin: 30 listopada 2020, g.17.00 - 19.30

Miejsce: konferencja on-line Warszawa

Link do logowania: https://transmisjeonline.pl//nowetechnologiewleczeniuSM

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Konferencji: „ Nowe Technologie w leczeniu SM”.

Konferencja odbędzie się w formie ON - LINE w dniu 30 listopada 2020, g.17.00 – 19.30.

Terapia w neurologii staje się coraz bardziej spersonalizowana, a nowe technologie pozwalają sprostać tym wyzwaniom.

Wykłady poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze, pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka z Katedry i Klinki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezesa Elekta Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, we współpracy z Polską Koalicją Medycyny Personalizowanej.

W trakcie wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia: zmiany się w postępowaniu i leczeniu pacjentów z SM, nowe technologie w diagnostyce obrazowej SM, profil bezpieczeństwa terapii SM jako konsekwencja zróżnicowanego działania DMTs, klasyczne terapie SM, jak również zmiany w finansowaniu i rozliczaniu programów lekowych związanych z leczeniem SM.

W Konferencji udział wezmą:
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Dr n. med. Małgorzata Siger
Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
Śląski Uniwersytet Medyczny

Dr. n. med. Jacek Zaborski
Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym

Dr n. med. Beata Jagielska
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Szczegółowa agenda spotkania przedstawiona jest w zakładce "Agenda spotkania".

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu

w imieniu organizatorów
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes-Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego
Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji

organizacja szkoleń Warszawa

GŁÓWNY SPONSOR

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

SPONSOR

healthcare Warszawa

17.00 – 17.30
„Zmieniający się krajobraz w postępowaniu i leczeniu pacjentów z SM”
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Neurologicznego


17.30 - 18.00
„Nowe technologie w diagnostyce obrazowej SM”
Dr n. med. Małgorzta Siger
Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


18.00 -18.30
„Profil bezpieczeństwa terapii SM jako konsekwencja zróżnicowanego działania DMTs – na co należy zwrócić uwagę”
Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii, Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny


18.30 – 18.50
„Pewność w niepewnych czasach – Betaferon – klasyka terapii SM”
Dr n. med. Jacek Zaborski
Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym


18.50 – 19.10
„Zmiany w finansowaniu i rozliczaniu programów lekowych związanych z leczeniem SM”
Dr n. med. Beata Jagielska
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


19.10 – 19.30
Sesja pytań i odpowiedzi