Tytuł konferencji:

IMMUNOWOŚCI 2021 Part III Rak Płuca

Termin: 3 marca 2021 r.

Miejsce: konferencja on-line Warszawa

Zapraszamy do oglądania filmu z konferencji:

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka płuca w Polsce. Konferencję poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze min. z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc w Warszawie.

Konsultacje merytoryczną programu konferencji, oraz prowadzenie objął Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie. 

Wśród prelegentów znajdują się min.:

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Prof. dr hab. Rafał Dziadziuszko, Kierownik Medyczny Ośrodka Badań Klinicznych Wczesnych Faz UCK w Gdańsku, Specjalista onkologii klinicznej, specjalista radioterapii Kierownik Zakładu Telaradioterapii UCK w Gdańsku, zastępca kierownika Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK, Prof. Nadzwyczajny GUMed

Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie


PARTNER STRATEGICZNY

organizacja szkoleń WarszawaPARTNER

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

  

 

healthcare Warszawa

03.03.2021 (środa) g.17.30

Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca w stadium rozsiewu: IMMUNOTERAPIA

Proces diagnostyczny jako preludium do terapii - ścieżka pacjenta z rakiem płuca.

1. Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie prelegentów.

/17.30 – 17.40/

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie 

2. Zakres obowiązkowej diagnostyki molekularnej chorych z NDRP  

/ 17.40 – 18.00/

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

3. Inhibitory punktów kontrolnych w niedrobnokomórkowym raku płuca – monoterapia.

/18.00 – 18.20/

Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej. Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Warszawie.

4. Leki immunokompetentne w leczeniu złożonym NDRP.

/18.20 – 18.40/

Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski - Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie    

5. Rozliczanie świadczeń z zakresu diagnostyki molekularnej i patomorfologicznej.

/18.40- 19.10 /

Dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Warszawie   

6. Sesja pytań i odpowiedzi

 /19.10 -19.20/