Tytuł konferencji:

IMMUNOWOŚCI 2021

Part IV - Rak Płuca
Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie analizy przypadków klinicznych

Termin: 25 marca 2021

Miejsce: konferencja on-line Warszawa

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z leczeniem pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka płuca w Polsce. Konferencję poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze min. z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc w Warszawie.

Konsultacje merytoryczną programu konferencji, oraz prowadzenie objął Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - PIB w Warszawie.

Spotkanie poświęcone będzie leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca na podstawie analizy przypadków klinicznych.

Wśród prelegentów znajdują się min.:

Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

Dr n. med. Katarzyna Stencel – Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie


PARTNER STRATEGICZNY

organizacja szkoleń WarszawaPARTNER

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

  

 

healthcare Warszawa

17.30 – 17.40
Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie prelegentów
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

17.40 – 18.00
Pembrolizumab w monoterapii w 1 linii leczenia NDRP
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

18.00 – 18.20
Radiochemioterapia jednoczasowa NDRP z leczeniem konsolidującym durwalumabem
Dr n. med. Magdalena Knetki-Wróblewska, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

18.20 – 19.00
Ozymertynib w leczeniu NDRP
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

19.00 – 19.20
Stosowanie immunochemioterapii u chorych z ekspresją PD-L1 <50% na podstawie opisu przypadku
Dr n. med. Katarzyna Stencel – Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

19.20 – 19.40
Sesja pytań i odpowiedzi
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy Raka Płuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej
Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie