Tytuł konferencji:

IMMUNOWOŚCI 2021 Rak Płuca

Termin: 21 stycznia 2021 g. 17.00 – 19.10

Miejsce: konferencja on-line Warszawa

Zapraszamy do oglądania filmu z konferencji IMMUNOWOŚCI 2021 Rak Płuca:

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z nowo refundowanym możliwościom stosowania immunoterapii w 1 linii leczenia chorych z NDRP z przerzutami.

Konferencję poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie, Instytutu Gruźlicy i Choroby Płuc w Warszawie, oraz Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

PARTNER STRATEGICZNY

organizacja szkoleń Warszawa

 

Złoty Partner

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

 

Srebrny Partner

healthcare Warszawa

Brązowy Partner

organizacją spotkań Warszawa

 

PARTNER

promocją spotkań Warszawa

 

wideokonferencje Warszawa
organizacja eventów Warszawa

17:00 - 17:10
Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie prelegentów.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy RakaPłuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie

17:10 - 17:30
Proces diagnostyczny jako preludium do leczenia - ścieżka pacjenta z rakiem płuca.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz GeneralnyEuropejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

17:30 - 17:50
Ekspresja PD – L1 jako biomarker predykcyjny w leczeniu chorych z NDRP w stadium rozsiewu.
Prof. nadz. dr hab. n. med. RenataLangfort, Kierownik Zakładu Patomorfologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

17:50 - 18:10
Badania KN-189 i KN-407 -analiza badań i praktyczne aspekty stosowania kombinacji IO-CTH w NDRP w stadium rozsiewu.
Prof. dr hab. n. med. Dariusz M. Kowalski – Prezes Polskiej Grupy RakaPłuca, Klinika Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie

18:10 - 18:30
Zmiany w programie lekowym B.6 - algorytm postępowania w kontekście leków refundowanych i wytycznych ESMO oraz kryteria kwalifikacji do terapii złożonej.
Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk – Kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki w Katedrze i Klinice Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

18:30 - 18.50
Prezentacja Raportu Płucnego – „Wyzwania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, oraz leczenia raka płuca”.
dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej, Narodowy Instytut Onkologii - PIB w Warszawie

18:50 - 19.10
Dyskusja i podsumowanie konferencji