Tytuł konferencji:

III Ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa

NOWE TECHNOLOGIE W NEUROLOGII MONITOROWANIE BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚĆI TERAPII W SM.

Termin: 17 marca 2022

Miejsce: konferencja on-line Warszawa

Link do logowania: https://platforma1-dkv.c2e.pl/

organizacja szkoleń Warszawa

Wykłady poprowadzą wybitni specjaliści posiadający ekspercką wiedzę w tym obszarze, pod patronatem naukowym Prof. dr hab. n. med. Konrada Rejdaka z Katedry i Klinki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

W trakcie wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia: zmiany w postępowaniu i leczeniu pacjentów z SM, nowe technologie w diagnostyce SM - wykorzystanie sztucznej inteligencji w neurologii, klasyczne i najnowsze terapie SM, jak również aspekty prawne związane z realizacją programów lekowych w tym obszarze.

Moderator konferencji:
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Prelegenci:
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Dr n. med. Jacek Zaborski, Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym
Prof. dr hab. Justyna Król – Całkowska, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


PARTNER ZŁOTY

organizacja spotkań biznesowych Warszawa


PARTNER SREBRNY

healthcare Warszawa

BRĄZOWY

organizacją spotkań Warszawa

19.00 - 19.05
1. Otwarcie Konferencji - powitanie uczestników
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

19.05 – 19.25
2. Korzyści terapii rekonstytucyjnej w leczeniu SM
Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

Wykład sponsorowany przez firmę promocją spotkań Warszawa

19.25– 19.45
3. Wczesna diagnostyka pacjentów ze zmianami ogniskowymi OUN. Wykorzystanie sztucznej inteligencji  w neurologii - doświadczenia z projektu MRImmuno. 
Prof. dr hab. n. med. Mariusz Stasiołek, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

19.45 – 20.05
4. Leki klasyczne vs. nowoczesne. Algorytmy postępowania.
Dr n. med. Jacek Zaborski, Kierownik Oddziału Neurologii w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym.

Wykład sponsorowany przez firmę wideokonferencje Warszawa

20.05 – 20.25
5. Co musi wiedzieć lekarz realizujący program lekowy SM – aspekty prawne
Prof. dr hab. Justyna Król – Całkowska, Zakład Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

20.25– 20.45
6. Sesja pytań i odpowiedzi