Temat konferencji:

Realizowanie i przywracanie świadczeń w czasie i po pandemii - Standardy i wytyczne postepowania w placówkach ochrony zdrowia w przypadku zakażenia personelu medycznego i pacjentów w czasie COVID-19. Zalecenia dla podmiotów leczniczych.

Termin: 16 listopada 2020 r.

Miejsce: konferencja on-line, Warszawa

Link do logowania: https://html.transmisjeonline.pl/konferencjazakaznikowcovid19

W imieniu Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na Konferencję on-line.

„Realizowanie i przywracanie świadczeń w czasie i po pandemii - Standardy i wytyczne postępowania w placówkach ochrony zdrowia w przypadku zakażenia personelu medycznego i pacjentów w czasie COVID-19. Zalecenia dla podmiotów leczniczych”.

Termin: 16 listopada 2020, 11.00 – 13.45

Konferencja ma na celu przedstawienie praktycznych aspektów organizacji i funkcjonowania podmiotów leczniczych w dobie COVID-19.

W trakcie wykładów zostaną omówione następujące zagadnienia: prowadzenie i przywracanie świadczeń medycznych w czasie i po pandemii, standardy i wytyczne postępowania w placówkach ochrony zdrowia w przypadku zakażenia personelu medycznego i pacjentów w czasie COVID-19, Home Delivery jako jeden z przykładów zabezpieczenia ciągłości leczenia w czasie pandemii, zdalny kontakt z pacjentem ze szczególnym uwzględnieniem pacjentów z nowotworem płuca, zarządzanie jakością w ochronie zdrowia – zapewnienie jakości świadczeń medycznych w czasie pandemii, błędy w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego.

W trakcie konferencji odbędzie się premiera książki: „COVID - 19 zapobieganie i kontrola zakażeń wywołanych przez SARS CoV 2” opracowanej przez lekarzy i pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Autorzy tej publikacji opisali szczegółowo zasady zapobiegania i kontroli zakażeń, przekazując wskazówki uniwersalne, które będą mogły być praktycznie wykorzystane w podmiotach leczniczych. Jest to jedyna taka publikacja w Polsce.
Uczestnicy konferencji otrzymają bezpłatnie dostęp do książki w wersji elektronicznej.

W Konferencji udział wezmą:

Dyrektor Agnieszka Kujawska – Misiąg
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Dr n. med. Beata Jagielska
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Otwartego i Rozliczeń Świadczeń Zdrowotnych Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytut Badawczego w Warszawie

Dr n. med. Grażyna Cholewińska
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Dr n.med. Ewa Siwak
Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Szczegółowa agenda spotkania przedstawiona jest w zakładce "Agenda spotkania".


Link do logowania poniżej:
https://html.transmisjeonline.pl/konferencjazakaznikowcovid19

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu

w imieniu organizatorów
organizacja szkoleń Warszawa

PARTNER STRATEGICZNY

organizacja spotkań biznesowych Warszawa

PARTNERZY/SPONSORZY

healthcare Warszawa
organizacją spotkań Warszawa
promocją spotkań Warszawa
wideokonferencje Warszawa
organizacja eventów Warszawa

organizacja konferencji Warszawaorganizacja webinarów Warszawa

11.00 – 11.30
Jakość w ochronie zdrowia – jak zapewnić jakość świadczeń medycznych w czasie pandemii. Trudności w realizowaniu i przywracaniu świadczeń w czasie i po pandemii.
Dyrektor Agnieszka Kujawska – Misiąg, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


11.30 – 12.00
Standardy i wytyczne postępowania w placówkach ochrony zdrowia mające na celu zapobieżenia zakażeniom personelu medycznego i pacjentów w czasie COVID-19. Prezentacja książki: „COVID-19 – zapobieganie i kontrola zakażeń wywołanych przez SARS-CoV-2”.
Dr n. med. Grażyna Cholewińska, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


12.00 – 12.15
Zalecenia dotyczące bezpiecznego realizowania świadczeń medycznych i ruchu pacjenta w czasie i po pandemii Covid-19 – Prezentacja zasad bezpieczeństwa – film instruktażowy.
Pracownicy szpitala Zakaźnego, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


12.15 – 12.35
Opieka nad pacjentem HIV/HCV w dobie pandemii Covid-19 jako przykład trudności wynikającej z ograniczonego kontaktu.
Dr n. med. Siwak Ewa, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie


12.35 – 13.15
Covid-19 – wyzwaniem ciągłości świadczeń medycznych – Zdalny kontakt z pacjentem – Jakich świadczeń medycznych można udzielać zdalnie w jednostce medycznej. Home Delivery jako jeden z przykładów zabezpieczenia ciągłości leczenia w czasie pandemii.
Dr n. med. Beata Jagielska, Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie


13.15 – 13.45
Sesja pytań i odpowiedzi