Tytuł konferencji:

„Strategic Hospital Leadreship Conference”
Part I

Diagnostyka i leczenie chorych na raka płuca w Polsce- możliwości i bariery.
NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PANDEMII

Termin: Warszawa 15 grudnia 2020r.

Miejsce: konferencja on-line

Link do logowania: https://html.transmisjeonline.pl/diagnostykaileczeniechorychnarakaplucawpolsce

Polska Koalicja Medycyny Personalizowanej – Stowarzyszenie zaprasza na I konferencję z cyklu
„Strategic Hospital Leadership Conference”
Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA W POLSCE - MOŻLIWOŚCI I BARIERY NOWE WYZWANIA W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W PANDEMII

Konferencja odbędzie się w formie ON-LINE w dniu 15 grudnia 2020, g. 10.00 – 14.00

Celem konferencji jest przybliżenie aktualnych zagadnień związanych z poprawą sytuacji pacjentów z podejrzeniem i rozpoznaniem raka płuca w Polsce
poprzez optymalizację profilaktyki, wprowadzenie szybkiej ścieżki diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, zwiększenie dostępności do
skutecznej systemowej terapii personalizowanej, oraz niezbędnych zmian systemowych.

W trakcie konferencji będą poruszone istotne tematy dotyczące zwiększenia skuteczności leczenia dzięki wykorzystaniu innowacyjnych terapii
personalizowanych, oraz poprawy funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

 1. Diagnostyka i leczenie pacjenta z rakiem płuca w czasie i po epidemii SARS-CoV-2
 2. Nowoczesna diagnostyka molekularna raka płuca
 3. Standardy jakościowe, a nowy model finansowania patomorfologii
 4. Leczenie skojarzone, a współpraca między-ośrodkowa
 5. Sytuacja i oczekiwania chorych na raka płuca z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta
 6. Leczenie czerniaka w dobie COVID - 19
 7. Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID - 19.

W trakcie konferencji odbędzie się premiera raportu:

„Wyzwania diagnostyki patomorfologicznej i molekularnej, oraz leczenia raka płuca” przygotowanego z inicjatywy
Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju. Jest to niezwykle
wartościowe opracowanie, które może pomóc w uzyskaniu lepszych wskaźników wykrywalności, oraz poprawie wyników
leczenia chorych na raka płuca.

oraz raportu:

Health Impact Projection (HIP) - dostępność i możliwość rozwoju immunoterapii

Kluczowym punktem konferencji będzie debata uznanych ekspertów, w której udział wezmą:

 • prof. dr hab. n.med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej,
  Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie
 • prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Z-ca Dyrektora ds. Nauki
  Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
  Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii
 • prof. dr hab. n.med. Andrzej Marszałek, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskiego Centrum Onkologii
 • dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej,
  Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Narodowego Instytutu Onkologii, Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie

Link do logowania poniżej:

https://html.transmisjeonline.pl/diagnostykaileczeniechorychnarakaplucawpolsce

Serdecznie zapraszamy

organizacja szkoleń Warszawa


PARTNER STRATEGICZNY

organizacja spotkań biznesowych WarszawaPARTNERZY

healthcare Warszawa
organizacją spotkań Warszawa

promocją spotkań Warszawa
wideokonferencje Warszawa
organizacja eventów Warszawa
organizacja konferencji Warszawa
organizacja webinarów Warszawa
organizacja wykładów Warszawa
organizacja szkoleń Warszawa

Uroczyste otwarcie:

10.00 - 10.15
dr n.med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP; prof. dr hab. n.med. Joanna Chorostowska - Wynimko, prof. dr hab. n.med. Zbigniew Gaciong,
prof. dr hab. n.med. Jan Walewski, Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii PIB w Warszawie

10.15 – 10.30
Nowoczesna diagnostyka molekularna raka płuca
prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Z-ca Dyrektora ds. Nauki
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie

10.30 - 10.50
Funkcjonowanie jednostek dydaktycznych w okresie epidemii COVID
prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gaciong, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych,
Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Akademii Medycznej w Warszawie, Konsultant Krajowy w dziedzinie Hipertensjologii

10.50 - 11.10
Sytuacja i oczekiwania chorych na raka płuca z punktu widzenia Rzecznika Praw Pacjenta
Jakub Gołąb, Dyrektor Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

11.10 – 11.30
Standaryzacja i finansowanie - poprawa jakości diagnostyki patomorfologicznej
prof. dr hab. n. med. Andrzej Marszałek, Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii, Wielkopolskie Centrum Onkologii

11.30 – 11.50
Diagnostyka i leczenie pacjenta z rakiem płuca w czasie i po epidemii SARS-CoV-2
prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski, Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki
Piersiowej, Narodowy Instytut Onkologii – PIB w Warszawie

11.50 - 12.30
Panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości i członków polskiej PKMP
PREZENTACJA RAPORTU PŁUCNEGO ORAZ RAPORTU HIP

12.30 – 12.50
Czerniak – standardy w dobie SARS-CoV-2
prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, Narodowy Instytut Onkologii-PIB w Warszawie

12.50 – 13.10
Leczenie skojarzone, a współpraca między ośrodkowa
prof. dr hab. n. med. Adam Maciejczyk, Dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii

13.10 – 13.30
Innowacyjność w Narodowej Strategii Onkologicznej
prof. dr hab. n. med. Iwona Ługowska, Narodowy Instytut Onkologii-PIB w Warszawie

13.30 13.50
Realizacja koordynowanej opieki onkologicznej w oparciu o integrację danych medycznych - nowa jakość w podejmowaniu
kompleksowych decyzji klinicznych
Szymon Biegański, MD - Medical Liaison, Philips Healthcare.
Lekarz z międzynarodowym doświadczeniem klinicznym i naukowym w zakresie wykorzystania Big Data w medycynie stanów nagłych i intensywnej
terapii

13.50 – 14.20
Funkcjonowanie podmiotów leczniczych na tle zmian organizacji i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w dobie COVID 19
dr n. med. Beata Jagielska, Prezes Zarządu PKMP, Kierownik Kliniki Diagnostyki Onkologicznej, Onkologii Kardiologicznej i Medycyny Paliatywnej,
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Narodowy Instytut Onkologii, PIB w Warszawie.
mec. Adam Twarowski