Tytuł konferencji:

Diagnostyka i leczenie chorych na raka płuca w Polsce – możliwości i bariery

Termin: 20 grudnia 2021 r. g. 18.00 – 19.50

Miejsce: konferencja on-line

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w II konferencji z cyklu:
DIAGNOSTYKA I LECZENIE CHORYCH NA RAKA PŁUCA
W POLSCE - MOŻLIWOŚCI I BARIERY

Konferencja odbędzie się W formie ON-LINE w dniu 20 grudnia 2021 g. 18.00 – 19.50
W trakcie wykładów zostaną poruszone tematy związane z problemami medycznymi pacjenta typu
epidemia COVID-19, depresja, strach przed operacją, rehabilitacja, rezygnacja z leczenia, problemy
żywieniowe. Problematyka zostanie przedstawiona z punktu widzenia lekarza onkologa, chirurga,
radioterapeuty, psychoonkolga, oraz lekarza specjalisty w dziedzinie leczenia żywieniowego.

ZŁOTY PARTNER

organizacja szkoleń Warszawa

PARTNERZY

organizacja spotkań biznesowych Warszawa
healthcare Warszawa
organizacją spotkań Warszawa
promocją spotkań Warszawa
wideokonferencje Warszawa

18.00 – 18.05
Powitanie uczestników konferencji, przedstawienie prelegentów.
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik
Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko – Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii
Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa
Chorób Płuc.

18.05 – 18.20
Ewolucja możliwości systemowego leczenia w nowotworach klatki piersiowej
Prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, Kierownik
Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie,
Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.

18.20 – 18.35
Zasady skutecznej biopsji – aktualne zalecenia w pięciu punktach
Prof. dr hab. n. med. Joanna Chorostowska-Wynimko – Kierownik Zakładu Genetyki i Immunologii
Klinicznej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, Sekretarz Generalny Europejskiego Towarzystwa
Chorób Płuc.

18.35 – 18.45
Diagnostyka płuc z wykorzystaniem sztucznej inteligencji (AI)
Jakub Musiałek – CEO Pixel Technology.

18.45 – 19.00
Jak realizować chemio-radioterapię jednoczasową aby była bezpieczna i skuteczna?
Praktyczna analiza problemów związanych z leczeniem i włączeniem do konsolidującej
immunoterapii
dr n. med. Łukasz Kuncman – adiunkt w Zakładzie Radioterapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
kierownik Pracowni Radioterapii Stereotaktycznej Zakładu Teleradioteapii W.W.C.O.iT. w Łodzi, członek
prezydium i skarbnik Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

19.00 – 19.20
Rak płuca - prawidłowe postępowanie żywieniowe
dr n. med. Aleksandra Kapała – Kierownik Działu Dietetyki Klinicznej, Narodowy Instytutu Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie.

19.20 – 19.40
Aspekty psychologiczne w rezygnacji z leczenia onkologicznego
mgr Adrianna Sobol – Psychoonkolog, Psychoterapeuta, Członek Zarządu Fundacji OnkoCafe – Razem
Lepiej, wykładowca Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Zakładzie Profilaktyki Onkologicznej.

19.40 – 19.50
Sesja pytań i odpowiedzi